Ylläpito

Näitä kyläsivuja ylläpitää Nukarin kylätoimikunta

Nukarin kylätuotteet

Lahjaideoita, itselle, kotiin, ystäville, nykyisille ja entisille nukarilaisille...

Kyläkirja
Irtotee
Postikortti
Postimerkki
Kyläkassi
Heijastin
Kylähuppari
T-paita

***

Katso lisätiedot "Nukarin tuotteet" sivulta! Myyntituloilla tuetaan kylätoimikunnan toimintaa.

Nukarin oma ryhmä Facebookissa!

Osakaskunnat

Nukarin ja Raalan kylien alueella kalastus on hyvin voimakkaasti keskittynyt Nukarin koskialu­eelle, vaikka osakaskuntien kalas­tusalue alkaa Suomiehellä Hyvinkään kau­pungin rajasta, ja ulottuu Raalaan, Nurmi­järven Kirkonkylän kylä­rajaan asti, noin 11 km jokialuetta. Nukarin koski­alue on eri­tyiskalastusalue, jossa onkiminen on kiel­letty, ja viehekalastukseen tarvitaan aina paikallinen viehekalastuslupa.

Kalastuksessa sallittuja ovat perho- ja vir­veliväli­neet. Tarkempia ohjeita ja määräyk­siä löytyy rannoille sijoitetuilta infotau­luilta, joiden tiedot pyritään pitämään ajan tasalla.

Saaliskaloista tärkein on kirjolohi, jota osakas­kunnat istuttavat pyyntikokoisena tarpeen mukaan. Arvostetuin saalis on tai­men, viime vuosien aikana on todettu niiden nousevan merestä kutualueille, kun nou­suesteet on pois­tettu koskien entisöinnin yhteydessä. Poikasistu­tuksista kehittynyt harjuskanta tarjoaa myös saa­lista silloin tällöin. Joen perinteisiä saaliskaloja ovat hauki – isojakin yksilöitä, ahven ja erilaiset särkikalat.

Pyyntikokoisten kirjolohien ja muiden kalojen poikasistutukset rahoitetaan osakaskuntien luvanmyyntituloilla.

 

Laavu

Hyvinkään Perhokalastajat ry. alkoi suunni­tella laavua kosken rannalle kalastajien ja lenkkipo­luilla liikkuvien taukopaikaksi. Maanomistaja, Nurmijärven kunta, antoi luvan rakentamiseen, ja v. 2000 yhdistyk­sen talkootyönä laavu valmistui. Kalastus­kunnat avustivat hanketta taloudellisesti. Laavu on osakaskuntien omistuksessa, Nukarin kylätoimikunta on jo vuosien ajan vastannut jäte­huollosta ja hoitanut ansiokkaasti laavun poltto­puuhuol­toa.

Viehekalastukseen tarvitaan aina lupa

Kalastukseen Nukarin koskialueella tarvitset aina paikallisen Nukarin ja Raalan osakaskuntien viehekalastusluvan. Niitä myyvät edelleen Tauko.Nukari (SEO) ja TB-Jokela. Lyhytaikaisen, 12-h luvan voit ostaa vain Kalakortti.com nettikaupasta, ympäri vuorokauden. 18-64-vuotiaiden pitää tämän lisäksi maksaa valtion kalastonhoitomaksu eräluvat.fi kautta tai R-kioskilla. Tarkemmat tiedot luvista saat luvanmyyntipisteistä.

Kalastusrajoitukset

Onkiminen ja pilkkiminen on kokonaan kielletty kaikissa joen koski- ja virtapaikoissa. Koskialueilla on kaikki kalastus kielletty 1.10-30.11. Kahlaaminen on koskialueilla kielletty 1.10-31.5.

Rauhoitukset

Rasvaevällinen luonnontaimen on rauhoitettu kokonaan. Lohi ja istutettu taimen, jolta rasvaevä on leikattu pois, ovat rauhoitettuja 1.9.-30.11. välisenä aikana. Alimmat mitat: lohi ja taimen 60 cm, harjus 35 cm. Lisätietoja kalastuksessa tarvittavista luvista saa esim: www.ahven.net, eräluvat.fi tai mmm.fi/kalat. Lisätietoja kalastusmääräyksistä ja -luvista löytyy myös rannoilla olevista infotauluista. Jokitalkkarit, Vantaanjoen kalastusalueen sekä Nukarin ja Raalan osakaskuntien kalastuksenvalvojat, tarkastavat kalastuslupia valvoen kalastusmääräysten noudattamista yhteistyössä poliisin kanssa.

 

Nukarin ja Raalan osakaskunnat:

Teuvo Laakso puheenjohtaja p. 0400 925 643

Pentti Lehmusvaara talous, tiedotus p. 050 301 7290

 

Ennen kuin kalastat, hanki tarvittavat luvat ja tutustu kalastusmääräyksiin.

Kireitä siimoja!