Ylläpito

Näitä kyläsivuja ylläpitää Nukarin kylätoimikunta

Nukarin kylätuotteet

Lahjaideoita, itselle, kotiin, ystäville, nykyisille ja entisille nukarilaisille...

Kyläkirja
Irtotee
Postikortti
Postimerkki
Kyläkassi
Heijastin
Kylähuppari
T-paita

***

Katso lisätiedot "Nukarin tuotteet" sivulta! Myyntituloilla tuetaan kylätoimikunnan toimintaa.

Nukarin oma ryhmä Facebookissa!

Kyläsuunnitelma 2013

EMO Ry ja Nurmijärven kunta aloittivat tänä keväänä projektin, jossa kaikki haluk­kaat Nurmijärven kylät saavat tehdä omalle kylälle kyläsuunnitelman.


Kyläsuunnitelma on dokumentti kylän yhteisestä tahdosta; toi­menpidesuunnitelma sekä kylälle itselleen että muille. Suunnitelma on myös keino saada äänensä kuuluviin kunnan päätöksen­teossa sillä suunnitelmat toimitetaan tie­doksi kunnan virkamiehille. Suunnitelmat tulevat sisältämään yleiskuvauksen kylästä, tietoa kylän historiasta ja katsauksen nykytilanteeseen. Pääpaino suunnitelmassa on luonnollisesti tulevaisuudessa. Suunni­telmassa esitetään sekä kylän tahtotila ja keinot sen saavuttamiseen että tarkemmat käytännön tavoitteet. Käytännön tavoit­teille asetetaan myös aikataulu ja mietitään mitä tahoja ja tekijöitä niiden toteuttami­seen tarvitaan. Ajatuksena ei ole, että suunnitelman perusteella kunta tai joku muu taho toteuttaa suunnitelman tavoitteet vaan kyseessä on nimenomaan kyläläisten oma suunnitelma, jonka toteuttamiseen kaikki kyläläiset osallistuvat.

Työ käynnissä

  • Kyläsuunnitelmien tekeminen aloitettiin tammikuussa 2013 kunnantalolla pidetyssä info­tilaisuudessa.
  • Helmikuussa, Ystävänpäivänä, työryhmä kokoontui työpajaan kunnantalolle. 
  • Maaliskuussa toteutettiin kyläkysely, jonka tulokset toimivat pohjana suunnitelmalle. Katso tulosten kooste tästä.
  • Toukokuussa järjestettiinn kyläilta yhdessä Raalan ja Karhunkorven kylien kanssa.
  • Kesäkuussa työryhmä kokoontui viimeiseen työpajaan, jolloin suunnitelma saatiin lähes valmiiksi.
  • Suunnitelman pohjaksi työryhmä teetti vielä kyselyjä lokakuussa 2013 koulun oppilaille ja kylän yrittäjille.

Erityis­piirteinä Nukarilta mainittiin luonnollisesti Nukarinkoski, mutta myös mm. koulumuseo ja aktiivinen kylän yhteishenki. Nukarin työryhmän hahmottelemassa ”unelmien kylässä” painopiste oli liikenneturvallisuu­dessa, yhteisöllisyydessä ja palvelujen lisäämisessä.

Valmiit kyläsuunnitelmat julkaistiin torstaina 31.10.2013 klo 18 kunnanviraston valtuustosalissa.

Tutustu suunnitelmaan tästä.

Mikäli haluat itsellesi tai tuttavallesi paperiversion suunnitelmasta, ota yhteyttä kylätoimikuntaan!